از وقتی رفت خودم را به خواب زدم

ما در زمانی زندگی میکنیم که مردمانش عصا از کور میدزدند...

...?

این روزها هیچ نداریم...


رفاقت ها : آبکی

عشق ها : بچه بازی

نگاه ها : هرزه

 

یاد کودکی بخیر ....

دوشنبه 13 آبان139217:44لیلی |

اسم این چیست ؟

گریه ی من میان موهایت

حرکت گچ به روی تخته سیاه 


شک به عشقت پس از هماغوشی

یک سفینه پس از سقوط به ماه


بین ما کیست؟هیچ یا که همه؟!

اسم این چیست؟عشق یا که گناه؟!


سید مهدی موسوی

جمعه 15 شهریور139210:42لیلی |

هنوز می خندید

شَستش را

حواله کرد

به نجات غریق


وَ غرق شد در رویایی که تا زانوهایش نمی رسید


جسدش را که از شعر بیرون کشیدند

هنوز

می خندید.


علی رضا حسینی

دوشنبه 21 مرداد139218:18لیلی |

زن ها

زن هرگز نمی رود

تنها از آنچه که هست

دست می کشد

 


                                              ایلهان برک

                                              ترجمه‌ی سیامک تقی زاده

شنبه 12 مرداد139220:19لیلی |

این اندوه ها

این اندوه ها
این اندوه های لاکردار
پا ندارند
برای رفتن
دست ندارند
برای برداشتن از سرها
سر اما دارند
برای درآوردن ار چشم ها
!

...
با خدا باید بنشینیم دو تایی
دور میزی ترجیحا گرد
متقاعدش کنم که تنهایی چقدر درد بزرگی ست
تا لبخند بزرگی شاید
بر صورتِ گرد ِ زمین نقاشی کند
.
.
.
مهدیه لطیفی

سه شنبه 8 مرداد139215:22لیلی |

8

خداحافظی بوق و کرنا نمی خواهد
خداحافظی دلیل
بحث
یادگاری
بوسه
نفرین
گریه
...
خداحافظی واژه نمی خواهد

خداحافظی یعنی
در را باز کنی
و چنان کم شوی از این هیاهو
که شک کنند
به آنچه به چشم دیده اند
به خاطره هایشان
و سوال برشان دارد
که به خوابی دیده اند تو را تنها!؟
یا توی سکانسی از فیلمی فراموش شده!؟

خداحافظی یعنی
زمان را به دقیقه ای پیش از ابتدای آشنایی ببری
و دستِ آشنایی ات را پیش از دراز کردن
در جیب هایت فرو کنی
و رد شوی از کنار این سلام خانمان سوز

خداحافظی
خداحافظی کردن نمی خواهد

مهدیه لطیفی

جمعه 4 مرداد139210:53لیلی |

7

سرباز برگ های مرا جمع می کند

ما باختیم، نوبت یک مرد دیگر است...

سید مهدی موسوی                        

 

چهارشنبه 26 تیر139216:24لیلی |

6

از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشم...


                                                                               سید مهدی موسوی

 

سه شنبه 25 تیر139215:1لیلی |

5

جهان !!!

 

دوشنبه 24 تیر139217:37لیلی |

4

خدا ... !

                                              بشکن مرا ...

 

  

 

 

پنجشنبه 20 تیر139222:19لیلی |